//Välkommen till den nya hemsidan

Välkommen till den nya hemsidan

RESA-forumet är religionernas samarbetsorganisation som värnar om samhällsfred och religionsfrihet genom att främja interreligiös dialog och inbördes respekt.

2020-02-28T11:43:19+00:00