//Välkommen till den nya hemsidan

Välkommen till den nya hemsidan

RESA-forumet är religionernas samarbetsorganisation som värnar om samhällsfred och religionsfrihet genom att främja interreligiös dialog och inbördes respekt.

2019-03-06T10:50:01+00:00