//RESA-forumets nya ordförande Pia Jardi: kvinnorna är aktivt verksamma inom religionen

RESA-forumets nya ordförande Pia Jardi: kvinnorna är aktivt verksamma inom religionen

Årsmötet för RESA-forumet valde 10.3.2021 sin nya styrelse. Det är kvinnor som leder RESA-forumet under den kommande två års perioden.

Som ordförande valdes för första gången en kvinna, nämligen Pia Jardi, som är vice ordförande för Suomen Islamilainen Neuvosto (Rådet för islam i Finland, översättning). Till vice ordförande utnämndesYvonne Westerlund från Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, samt biskop Kaisamari Hintikka från evangelisk-lutherska kyrkan.

Jardi påminner, att kvinnor är aktiva inom religionen: “Under RESA-forumets 10 åriga historia har vi lyckats främja jämlikhet i stor utsträckning. I regel ser man ändå religiösa samfund som patriarkala operatörer. Det är speciellt muslimska kvinnor som presenteras i ett negativt ljus och som någon som befinner sig i underläge. Utifrån målas det upp en bild att en muslimsk kvinna inte kan vara självständigt verksam. Till min glädje kan jag visa, att detta inte är sant.”

För den nya verksamhetsperioden önskar Jardi mera samarbete med olika instanser som sysslar med religionsdialog: “För att främja samhällsfreden behöver vi breda nätverk.”

Den nybakade ordföranden har varit aktiv inom RESA-forumet ända sedan det grundades. De två tidigare åren var Jardi Forumets vice ordförande, samt medlem i sektionen för mänskliga rättigheter, samt i sektionen för jämlikhet och likvärdighet.

Jardi, som arbetar som socialhandledare, har även andra förtroendeuppdrag. Tidigare var hon politiskt aktiv, och sitter nu i styrelsen för nätverket European Forum for Muslim Women.

 

 

2021-04-01T13:00:05+00:00