/Ärkeängeln Mikael och alla änglars dag

Ärkeängeln Mikael och alla änglars dagMikaelidagen handlar om ärkeängeln Mikael. I den västliga kristenheten har Mikaels dag firats den 29 september sedan 400-talet. Ärkeängeln Mikael nämns i Nya testamentet som en av ärkeänglarna som strider mot det onda. Evangelisk-lutherska kyrkan firar Mikaelidagen söndagen efter 29.9. Dagen tillägnas alla änglar. I katolska kyrkan firas 29 september som de heliga ärkeänglarnas gemensamma högtid. De heliga skyddsänglarnas dag firas av katolikerna den 2 oktober.

2022-11-23T13:49:01+02:00