Loading...
Om oss2023-09-18T07:58:04+03:00

Presentation

RESA-forumet rf är en interreligiös samarbetsorganisation som representerar sex religioner: judendom, kristendom, islam, sista dagars heliga, buddhism och hinduism. Forumets

Historia

Tanken på grundandet av ett interreligiöst forum i Finland föddes i början av 2000-talet. Republikens president Tarja Halonen inbjöd då

Styrelse

Vald vid årsmötet den 1 mars 2023 för en mandatperiod på två år, 2023–2025. Presidium Ordförande Heikki Huttunen (Ekumeniska Rådet

Sektioner

Sektionerna är sakkunnigorgan som ger råd inom respektive område och bereder ärenden för styrelsen. De kan också lägga fram initiativ

Viljeyttring om övertygelse

En viljeyttring om övertygelse fungerar lite som en vårdvilja men utifrån ens övertygelse. Den erbjuder ett konkret sätt att uttrycka