/Askonsdag (kat., luth.)

Askonsdag (kat., luth.)Askonsdagen inleder den 40 dagar långa fastan som föregår påsken i den västliga kyrkan. De ortodoxa inleder fastan redan föregående måndag, försoningssöndagen. Askonsdagen har fått sitt namn av bruket att man sprider aska över sitt huvud, som förknippas med påsken. Askan är en symbol för ånger och bättring.
Också i vårt land kallades dagen redan under medeltiden för askonsdagen eller dagen med säck och aska (dies cineris, dies cinerum et cilicii). Med tiden glömdes namnet bort, men det har tagits i bruk igen i evgangelisk-lutherska kyrkan under de senaste decennierna.

2022-12-14T09:17:40+02:00