/Första söndagen i advent (kat., luth.)

Första söndagen i advent (kat., luth.)I den västliga kyrkan inleds kyrkoåret första söndagen i advent.

Dagens text är sedan medeltiden berättelsen om Jesus som rider in i Jerusalem. Enligt Bibeln red Jesus in i Jerusalem på ett fredligt sätt, sittande på en åsna, inte som världsliga härskare som red på stridshästar. Så anknyter Jesus till profeten Sakarjas profetia om det kommande fredsriket. Också namnet på dagen, ödmjukhetens advent (adventus humiliationis) syftar på detta.

Dagens evangeliexter hör ihop med händelserna kring advent, jul, palmsöndag och påsk. På detta sätt lyfts påskens betydelse för kyrkoåret fram redan från början. Julen får sin betydelse genom Kristi lidande, död och uppståndelse.

I den lutherska kyrkan inleds adventsfastan första söndagen i advent. Fastetraditionen har dock urholkats betydligt i den lutherska traditionen. I den ortodoxa kyrkan förbereder man sig för julen genom en 40 dagars fasta.

2022-12-15T07:58:54+02:00