/Fredagsbön (salat al-jum’a)

Fredagsbön (salat al-jum’a)Inom islam betyder ordet ’id en dag när man samlas. Varje fredag samlas muslimer över hela världen till fredagsbön (salat al-jum’a) i moskéer eller andra samlingsplatser, alltid när det är möjligt. Fredagsbönen hålls mitt på dagen. Bönen föregås av en predikan (khutba) som hålls av imamen som leder bönen.

2019-10-08T07:08:59+03:00