/Gudsföderskans, jungfru Marias insomnande, Jungfru Marias upptagning till himmelen (ort., kat.)

Gudsföderskans, jungfru Marias insomnande, Jungfru Marias upptagning till himmelen (ort., kat.)Den sista högtiden i den östliga traditionens kyrkoår är jungfru Marias insomnande. Den grundar sig på en utombiblisk tradition. Apostlarna och samlades på ett förunderligt sätt till Marias dödsbädd. Apostlarna begrov henne, men efter tre dagar fann man inte längre kroppen. På ikoner avbildas hur Kristus hämtar sin mor upp till himlen.
Gudsföderskans liv började och avslutades som vilken annan människas liv som helst. Vördnaden för Maria är en viktig del av den kristna tron, och också denna högtid firas gemensamt inom olika kristna traditioner. De ortodoxa förbereder sig för firandet av denna högtid genom en tvåveckors fasta.
Katolikerna firar högtiden den 15 augusti. Helgen heter Heliga Jungfru Marias upptagning till himmelen hör till kyrkans 24 viktigaste liturgiska fester.

2022-11-23T13:30:18+02:00