/Heliga Birgitta

Heliga BirgittaHeliga Birgitta var sin tids mesta kända religiösa och politiska påverkare. Birgitta av Vadstena blev känd för sina uppenbarelser som hon fick motta redan tidigt. Uppenbarelserna handlade främst om Kristi lidande och vördnad för Maria. Birgitta lämnade efter sig många skrifter.
Många kyrkor i Finland är tillägnade minnet av Heliga Birgitta. Birgitta Birgersdotter dog i Rom 1373 och blev helgonförklarad den 7 oktober 1391. År 1999 utnämnde katolska kyrkan henne till Europas skyddhelgon.
Både Vadstena kloster som hon grundade och systerklostret i Nådendal är viktiga platser för litteratur och religion och betydde mycket för det andliga livet i Norden.

2022-11-23T14:00:28+02:00