/’Id al-adha, 10-13 i månaden dhul hijja

’Id al-adha, 10-13 i månaden dhul hijja’Id al-adha betyder offerfest. Den infaller efter Arafatdagen. På dagen ’id ber man ’idbönen på morgonen och firar slutet på pilgrimsresan, hajji. Man minns också hur Abrahams son Ismael räddades från att offras. Muslimer offrar vanligen ett får som delas i tre delar. En del äter man själv, den andra delen delas ut till släkten och den tredje till de fattiga. Under pilgrimsvandringen offrar deltagarna också men firar inte ’idfesten.
Liksom under ’id al-fitri hälsar man också nu på vänner och släktingar. I Finland ger man denna dag ofta presenter till barnen. I muslimska länder varierar praxis, ibland får barnen presenter bara under ’id al adha. ’Id al-adha kallas också ’id al-kabiri, den stora festen. Också under ’id al-adha tillönskar man varandra id mubarak, välsignad eller god högtidsdag.
’Id al-adha räcker fyra dagar under vilka man inte får fasta.

2022-11-21T10:57:13+02:00