/Inledandet av fastan (ort.), försoningssöndagen (luth., ort)

Inledandet av fastan (ort.), försoningssöndagen (luth., ort)Fastlagssöndagen eller försoningssöndagen, inleder ortodoxa kyrkans stora eller heliga fasta. Fastan kallas också ångerns skola då kristna stannar upp inför sig själva och sin ofullkomlighet, syndighet, och avstår från viss mat och annat onödigt. Ångern börjar bara med att man försonar sig med Gud och andra människor. Därför ber de ortodoxa om förlåtelse i början av fastan av varje medmänniska, både kända och okända.

2022-12-14T09:13:32+02:00