/Jom Haatsmaut – Israels självständighetsdag (5 dagen i månaden Ijar)

Jom Haatsmaut – Israels självständighetsdag (5 dagen i månaden Ijar)Israels självständighetsdag är en judisk nationell fest då man firar den återvunna självständigheten 1948. Datumet kan variera så att dagen inte infaller på sabbaten eller dagen före eller efter sabbaten. På det sättet vill man försäkra sig om att alla judar, också de mest religiösa, kan delta i firandet av självständighetsdagen.
Dagen firas aktivt också bland judar bosatta utanför Israel. Detta vittnar både om Israels betydelse som det förlovade landet i religiös bemärkelse och som en världslig stat, den enda med judisk majoritet. Betydelsen av en egen stat för alla världens judar har blivit oerhört viktig efter de förfärliga händelserna under andra världskriget. Firandet av Jom Haatsmaut är närmast karnevalaktig i jämförelse med firandet av Finlands självständighet.

2022-11-23T12:37:30+02:00