/Jungfru Marias födelsedag, 8 september (kat., ort.)

Jungfru Marias födelsedag, 8 september (kat., ort.)Enligt denna berättelse som inte grundar sig på Bibeln utan traditionen, föddes Maria av barnlösa föräldrar, Joakim och Anna. När Joakim flytt efter att han hånats för deras barnlöshet, uppenbarade sig Guds ängel för honom och uppmanade honom att återvända till sin hustru och förena sig med henne. Gudsmoderns tillblivelse är alltså ett resultat av vanligt äktenskapligt umgänge och grunden för Kristi mänskliget och hela världens frälsning. I katolska kyrkan är Jungfru Marias födelsedag en så kallad fest.
Enligt den ortodoxa kyrkans tradition inleds kyrkoåret den 1 september. Kyrkoårets första högtid är alltså jungfru Marias födelsedag och firas 8.9. Kyrkoåret avslutas på motsvarande sätt med Gudsmoderns avsomnande som firas den 15 augusti. Jungfru Marias födelse hör till de tolv stora högtiderna i ortodoxa kyrkan. Kyrkoåret i katolska kyrkan, evangelisk-lutherska kyrkan och frikyrkorna inleds vid första advent.

2022-11-23T13:33:44+02:00