/Korsets upphöjelse, 14 september (ort.)

Korsets upphöjelse, 14 september (ort.)Korsets upphöjelse har sina rötter i 300-talet då kejsarinnan Helena, mor till östroms kejsare Konstantin, åkte till Jerusalem för att finna det försvunna korset. Under samma århundrade blev det vanligt att kristna åkte på pilgrimsresor till det heliga landet för att besöka Bibelns viktiga platser. Korset återfanns och delar av korset delades ut som reliker till kyrkorna som de troende visade vördnad och gör det fortfarande. För en kristen är korset ett tecken på beskydd och seger. Korsets budskap är att döden är besegrad genom Kristi korsdöd och uppståndelse. Korset och påsken hör alltid ihop. Festen hör till de tolv viktigaste festerna i ortodoxa kyrkoåret.

2019-03-07T12:12:54+02:00