/Kristi förklarings dag

Kristi förklarings dagKristi förklarings dag har firats i Finland och Sverige sedan 1500-talet. Den inföll tidigare sjunde söndagen efter Trefaldighetsdagen, numera infaller den den åttonde söndagen efter pingst. Kristi förklaring var en en vändpunkt i hans liv. Enligt Bibeln fick apostlarna med egna ögon se Jesu gudomliga storehet och höra Guds röst: Detta är min älskade son, lyssna till honom. Tillsammans med apostlarna och Jesus uppenbarade sig också Moses och Elia, som representanter för lagen och profeterna. Kyrkan såg från början de olika skedena i Jesu liv, hans död och uppståndelse, som ett uppfyllande av Gamla testamentets löften.
Kristi förklarings dag hör till de tolv största högtiderna i ortodoxa kyrkan och räknas till de 24 viktigaste lituriska festerna i katolska kyrkan.

2022-12-14T13:42:50+02:00