/Minnesdagen för profetens födelse (dagen inleder månaden rabi al awwal)

Minnesdagen för profetens födelse (dagen inleder månaden rabi al awwal)Man känner till att profeten Muhammed föddes en måndag i månaden rabi’ al-awwal. Många anser att han föddes den 12:e dagen. Mest sannolikt är dock, enligt de muslimska källorna, att han föddes den 9:e dagen i månaden rabi’ al awwal. Den 12:e dagen firas till minne av att profeten Muhammed anlände till Medina, och som hans dödsdag. Under medeltiden började man i Egypten under fatimidiregimen fira den 12:e som profetens födelsedag. Det gör många muslimer än idag, andra inte.

2022-11-23T12:02:15+02:00