/Nyåret, Första månaden, muharram

Nyåret, Första månaden, muharramDen muslimska tideräkningen börjar år 622 då profeten Muhammed flyttade från Mecka till Medina (hijra, flytt). Profeten Muhammed anlände till Medina den 12:e dagen i månaden rabi’ al awwal. Den dagen betecknar grundandet av det muslimska samhället. Den muslimska tideräkningen togs i bruk på befallning av kalifen Omar ibn al Khattab.
Dagen hijra är helgdag för muslimer. Då berättar man för barnen om profeten Muhammeds flytt från Mecka till Medina.

2022-11-23T10:30:12+02:00