/Skärtorsdag (kat., ort., lut.)

Skärtorsdag (kat., ort., lut.)Skärtorsdag är torsdagen i stilla veckan som föregår påsken. Det var då som Jesus instiftade nattvarden enligt Lukas evangelium 22:14-20.
Bibeln berättar om hur Jesus på skärtorsdagens kväll drog sig tillbaka till Getsemanes trädgård för att be om kraft från sin Far. Judas Iskariot som förrådde Jesus, ledde Jesu fiender, judiska tempelpräster, sadducéer och romerska soldater för att arrestera Jesus.
I katolska kyrkan inleds firandet av Kristi lidande, död och den tredagar långa uppståndelsehögtiden, påsken, med skärtorsdagens kvällsmässa. Påskfirandet kulminerar under påsknatten och avslutas med en vesper (andakt) på påsksöndagen. Man talar om de heliga påskdagarna (triduum sacrum).

2022-12-14T09:32:04+02:00