/Tisha B’Av – Sorgedag över templets förstörelse (9 dagen i månaden Av)

Tisha B’Av – Sorgedag över templets förstörelse (9 dagen i månaden Av)Bland alla glädjefyllda högtider finns det också sorgedagar i den judiska kalendern. En av dessa är Tisha B’av som firas i slutet av sommaren. Enligt den judiska traditionen var det denna dag som båda templen förstördes. Det första templet förstördes av babylonierna år 585 före vår tideräknings början och det andra templet förstördes av romarna år 70. Samma dag noteras också andra katastrofer i den judiska kalendern, som fördrivningen av judar under medeltiden, från England 1290 och från Spanien 1492. Denna högtid märks mest i synagogan då människorna för att uttrycka sin sorg sitter på golvet i stället för i bänkarna. De bär inte heller skor under gudstjänsten, vilket i den judiska traditionen är ett tecken på sorg. Tisha B’Av är också en 25 timmars fasteperiod.

2022-11-23T12:56:18+02:00