/Religionskalender

Judiska högtider

De judiska helgerna kan delas in tre grupper: 1) bibliska högtider, sådana helger som omnämns redan i toran (de fem

Kristna högtider

Redan tidigt i kyrkans historia växte en kalender med minneshögtider fram vid sidan av kyrkoåret eller Herrens år. Genom kalendern