//RESA-forumet fördömer terrordådet i moské på Nya Zeeland

RESA-forumet fördömer terrordådet i moské på Nya Zeeland

Religionernas samarbetsorganisation RESA-forumet uttrycker sin bestörtning över det terrordåd som skedde i dag, den 15 mars 2019, i en moské i Christchurch, Nya Zeeland. Vi vill också uttrycka vår sorg och vårt deltagande till offren och deras anhöriga.

”Detta är ytterligare en oroande signal om tilltagande globalt våld och terrordåd mot religiösa helgedomar. Trots att vi har undgått dylika våldsdåd har också moskéer i Finland vandaliserats. Moskén i Uleåborg har flera gånger utsatts för förstörelse och senast i går klottrades shiamuslimska moskén ned i Helsingfors. Också det buddistiska templet och Helsingfors judiska synagogan har vandaliserats”, konstaterar RESA-forumets viceordförande Pia Jardi.

RESA-forumet strävar efter att stärka samhällsfreden genom inter-religiöst samarbete. Såväl Formets ordförande Yaron Nadbornik som viceordföranden biskop Kaisamari Hintikka och Pia Jardi delar uppfattningen att förhindrandet av hatbrott ligger i religionernas gemensamma intresse, förutom att det är livsviktigt.

RESA-forumet publicerade i början av mars en rapport om hatbrott som skett i Finland de senaste fem åren. Rapporten redogör för offrens erfarenheter och deras behov av hjälp. Rapporten som gjordes i samarbete med Brottsofferjouren är den första i sitt slag som grundar sig på offrens egna erfarenheter. Rapporten är en omfattande sammanställning av uppgifter från organisationer som undersöker hatbrott i Finland.

”Hat och rasism kan förebyggas genom information och genom påverkan av människors attityder. Det är viktigt att fördöma all form av diskrimering, stämpling av och hatprat mot enskilda grupper”, betonar RESA-forumets verksamhetsledare Inka Nokso-Koivisto.

2019-03-18T13:54:04+02:00