//Religionernas fredsvandring på FN-dagen – Gästfrihet i kärnan av religionernas väsen

Religionernas fredsvandring på FN-dagen – Gästfrihet i kärnan av religionernas väsen

Välkommen på religionernas fredsvandring på FN-dagen 24.10.2023 fr.o.m. kl. 17.00! Den årliga vandringen har blivit en tradition och i år fredsvandrar vi samtidigt i Åbo, Uleåborg, Tammerfors, Jyväskylä och Joensuu. Istället för en promenad arrangeras en multireligiös fredskonsert i Helsingfors.

Den interreligiösa fredsvandringen är ett tecken på vänskap och en önskan att främja freden i Finland och i världen mitt i krig och polarisering. Olika religiösa samfund kan samexistera i harmoni och skapa trygghet i vårt samhälle.

Temat för promenaderna och konserten i år är gästfrihet, vilket är i kärnan av religionernas väsen. Det finns tiotals miljoner flyktingar i världen som har tvingats lämna sina hem och söka skydd på nya platser. År 2013 publicerade FN:s flyktingorgan UNHCR dokumentet ”Welcoming the Stranger: Affirmations for Faith Leaders”, där olika religioner sammanställer ett gästvänligt sätt att ta emot nyanlända i behov av skydd.

Den gyllene regeln finns i många världsreligioner i olika former – behandla andra som du själv vill bli behandlad. En gästvänlig person visar intresse och värme mot andra och låter inte olikheter hindra vänskap och samarbete.

Alla religioner, trosuppfattningar och icke-religiösa människor är varmt välkomna!

Mer information:

Åbo

Uleåborg

Tammerfors

Jyväskylä

Joensuu

2023-09-29T12:30:56+03:00