//Uttalande av Religionernas Samarbete i Finland med anledning av barnkonventionens 20-årsjubileum