/Alla helgons dag, de dödas dag, 1 november (kat., luth.)

Alla helgons dag, de dödas dag, 1 november (kat., luth.)Allhelgona är en sammansmältning av två högtider, alla helgons dag 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla själars dag, minnet av alla troende som dött (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Denna dag minns kyrkan alltså både de kristna martyrerna och alla som dött i tron på Kristus.
Första gången firades allhelgona den 1 november 609 då templet Pantheon i Rom invigdes som kristen kyrka. Redan före detta hade människor fört helgonreliker till templet.
I katolska kyrkan är dessa dagar fortfarande två separata liturgiska högtider. I övriga världen förutom Finland firas alla helgons dag alltid den 1 november (i Finland första söndagen i november) och de dödas dag den 2 november (i Finland lördagen före första söndagen i november).
I Evangelisk-lutherska kyrkan firas allhelgonasöndagen efter den 30 oktober. Katolikerna firar alla helgons dag den första söndagen i november och dagen hör till kyrkans 24 viktigaste liturgiska högtider.

2022-12-14T13:54:16+02:00