/Apostlarna Petrus och Paulus dag, 29 juni (kat., ort.)

Apostlarna Petrus och Paulus dag, 29 juni (kat., ort.)Redan under tidig medeltid firades minnet av apostlarna Petrus och Paulus martyrdöd. När man slutade fira apostladagar i kungariket Sverige (som Finland då tillhörde) år 1772 slutade man också fira Petrus och Paulus dag som en särskild helg.
Enligt Nya testamentet var Petrus ledare för apostlarna. Jesus själv säger till honom: Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den (Matt.16:18).
Petrus verkade i församlingen i Rom som dess första biskop. Apostlarna Paulus och Petrus avrättades enligt traditionen på order av kejsar Nero under förföljelsen av de kristna år 67. Petrus korsfästes med huvudet nedåt och Paulus avrättades med svärd. Deras gravkyrkor hör till de största i staden Rom.
De heliga apostlarna Petrus och Paulus helgdagar hör till de 24 viktigaste liturgiska högtiderna i katolska kyrkan.
I evangelisk-lutherska kyrkan firas minnet apostlarna Petrus och Paulus på apostlarnas dag, den sjätte söndagen efter pingst. Då firas minnet av alla apostlar.

2022-12-05T10:35:11+02:00