/Helige Andreas, 30 november (kat., ort.)

Helige Andreas, 30 november (kat., ort.)Andreas (grek. manlig) var enligt Nya testamentet en av apostlarna och lärjunge till Jesus. Han var aposteln Petrus bror och i början en lärjunge till Johannes döparen. Enligt Johannes evangelium var han från Betsaida, men evangelierna enligt Matteus, Markus och Lukas låter förstå att han är hemma från Kafarnaum. Evangelisterna beskriver Andreas som en av Jesu närmaste lärjungar, men i Lukas evangelium och i Apostlagärningarna nämns han bara i uppräkningen av Jesu lärjungar. Enligt den kristna traditionen led Andreas martyrdöden på ett snett kors, som också kallas andreaskorset.
I Ryssland hedras aposteln Andreas som landets upplysare. Han är också Skottlands skyddshelgon och på Skottlands flagga finns andreaskorset avbildat. Den helige Andreas dag firas den 30 november både i den östliga och västliga kyrkan. Det är också Skottlands nationaldag. Före 1774 firades dagen som helgdag i Finland.

2022-11-23T14:03:47+02:00