/Apostoli Andreas

Apostoli AndreasAndreas (kreik. miehekäs) oli Uuden testamentin mukaan Jeesuksen opetuslapsi ja apostoli. Hän oli apostoli Pietarin veli ja alun perin Johannes Kastajan opetuslapsi. Johanneksen evankeliumin mukaan hän oli kotoisin Betsaidasta, mutta Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista on ymmärrettävissä asuinpaikan olleen Kapernaum. Evankeliumeissa hänet esitetään yhtenä Jeesuksen läheisimmistä opetuslapsista, joskin Luukkaan evankeliumissa ja Apostolien teoissa hänet mainitaan vain opetuslapsien nimiluettelossa. Kristillisen perimätiedon mukaan Andreas kuoli marttyyrinä vinolla ristillä, jollaista kutsutaan hänen mukaansa Andreaan ristiksi.
Apostoli Andreasta kunnioitetaan Venäjän valistajana. Häntä pidetään myös Skotlannin suojelupyhimyksenä, ja Skotlannin lipun risti kuvaakin Andreaan ristiä. Pyhän Andreaan päivää vietetään 30.11. sekä itäisessä että läntisessä kirkkokunnassa. Lisäksi se on Skotlannin kansallispäivä. Ennen vuotta 1774 se oli Suomessakin pyhäpäivä.

2022-11-23T14:02:51+02:00