/’Id al-fitr, 1-3 i månaden shawwal

’Id al-fitr, 1-3 i månaden shawwal’Id al-fitr är en högtid som avslutar fastan. Under den första dagen är det förbjudet att fasta, och det är det viktigaste man behöver veta om ’id. Denna dag firar muslimer den lyckade fastetiden. Hit hör tacksägelse till Gud för att man kunnat utföra en av islams plikter eller pelare. På morgonen efter soluppgången ber muslimer tillsammans ’idbönen som alla deltar i. Efter denna korta bön är det dags för predikan. Före bönen betalas allmosor (zakat al-fitr) så att också de fattiga kan delta i högtiden. Som allmosor ges en penningsumma motsvarande mat för en hel dag.
Under högtiden besöker man varandra och upprätthåller släktrelationer. Som sig bör klär man upp sig, särskilt barnen. Barnen får vanligen presenter av föräldrarna, pengar eller något annat. I Finland utbyter man gåvor också mellan vänner. Barnens förväntan påminner om väntan på julklappar. Inom islam har givandet av gåvor ingen speciell religiös betydelse.
I muslimska länder är alla tre dagarna lediga under ’idhögtiden. Muslimer tillönskar varandra’id mubarak som betyder ha en välsignad eller god högtidsdag.

2022-11-21T10:11:39+02:00