/Jom Hashoa – minnesdagen för de judiska offren i andra världskriget (27 dagen i månaden Nisan)

Jom Hashoa – minnesdagen för de judiska offren i andra världskriget (27 dagen i månaden Nisan)Jom Hashoa är minnesdagen över alla judar som dog under andra världskriget (1939-1945). Judarna själva använder inte ordet holokaust för detta, utan det hebreiska ordet shoa, som betyder stor förödelse eller förstörelsens eld. Den 27 dagen i månaden Nisan har valts till Jom Hashoa-dagen eftersom det var den dagen som judarna i Warszavas ghetto gjorde uppror mot de nazistiska styrkorna.
I synagogor eller vid minnesmärken över Shoa ordnas minneshögtider och särskilda gudstjänster där man läser minnesböner till minnet av alla de judar som mördades i kriget. Man minns också nazismens offer genom att tända ljus till deras ära.
I resten av världen har man börjat fira motsvarande minneshögtid den 27 januari, Förintelsens minnesdag. Samma datum 1945 befriade Sovjetunionens Röda armé Shoas största koncentrationsläger i Auschwitz. En särskild minnesdag hålls också för de åtta judar som Finland utlämnade till Nazityskland den 6 november 1942.

2022-11-23T13:18:30+02:00