/Jom Kippur – stora försoningsdagen (10 dagen i månaden Tishrei)

Jom Kippur – stora försoningsdagen (10 dagen i månaden Tishrei)Stora försoningsdagens enda syfte och grund är att be om förlåtelse av och försonas med Gud. Det är den enda helgen i den judiska kalendern som varken har historiska eller kalendariska orsaker. När en jude under de nio första dagarna har försonats med sina medmänniskor kan han på den tionde dagen, Jom Kippur, be om förlåtelse och bli förlåten av Gud.
Under Jom Kippur firas fem gudstjänster. Det är också en fastedag för alla judar som är religiöst myndiga (12 år eller mer för flickor och 13 år eller mer för pojkar). Denna fasta som räcker 25 timmar är inget kroppsligt straff, utan ett sätt att koncentrera sig helt på relationen till Gud, och inte avbryta den ens för en måltid. På den dagen är människorna som änglar, utan vanliga mänskliga, kroppsliga behov.

2022-11-23T13:05:05+02:00