/Jom kippur – suuri sovituspäivä (10. tishri-kuuta)

Jom kippur – suuri sovituspäivä (10. tishri-kuuta)Suuri sovituspäivä on juutalaisen juhlakalenterin päivistä se, johon ei ole mitään muuta historiallista tai vuodenkiertoon liittyvää syytä kuin aito anteeksipyytäminen Jumalalta. Kun juutalainen on yhdeksän ensimmäisen katumuspäivän aikana tehnyt välinsä selviksi lähimmäistensä kanssa, voi hän kymmenentenä päivänä jom kippurina keskittyä pyytämään ja saamaan anteeksi Jumalalta.
Jom kippur on pyhä, jonka aikana järjestetään yhteensä viisi jumalanpalvelusta. Se on myös kaikkia terveitä uskonnollisen täysi-ikäisyyden saavuttaneita (yli 12-vuotiaat tytöt ja 13-vuotiaat pojat) koskeva paastopäivä. Tämän noin 25 tuntia kestävä täyspaasto ei ole ruumiillinen kuritus, vaan sen ajatuksena on mahdollistaa täysi keskittyminen jumalasuhteeseen, kun juutalainen tietää, ettei tätä keskittymistä tarvitse katkaista edes ruokailun ajaksi.

2022-11-23T13:03:26+02:00