/Kyndelsmässodagen (kat., lut.), Herrens frambärande i templet (ort.)

Kyndelsmässodagen (kat., lut.), Herrens frambärande i templet (ort.)Kyndelsmässodagen, hos de ortodoxa Herrens frambärande i templet, är en högtid som firas 40 dagar efter jul, den 2 februari och som hör till de 24 viktigaste liturgiska högtiderna i katolska kyrkan.
Under medeltiden välsignades den dagen de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. I lutherska kyrkan firas kyndelsmässodagen söndagen efter den 2 februari. Högtidens bibliska tema är att barnet Jesus förs till templet i Jerusalem, och det gudomliga ljus som kom till världen genom honom. Den gamle mannen Simon välsignar barnet och dess föräldrar och prisar Gud för frälsningen som han berett åt alla folk och för ljuset som han låter lysa för folken genom Israel.
I ortodoxa kyrkan firas den 2 februari Herrens frambärande i templet. Dagen är en av det tolv största högtiderna för de ortodoxa. I den judiska traditionen offrade man till Herren 40 dagar efter ett barns födelse efter att moderns reningsmånad gått till ända. Enligt Mose lag tillhörde varje barn Gud och skulle därför föras till templet efter 40 dagar.

2022-12-05T10:45:24+02:00