/Marie bebådelsedag

Marie bebådelsedagBakrunden till denna helg är ängeln Gabriels möte med jungfru Maria. Ängeln berättade då för Maria att hon skulle föda en son, Jesus. Härifrån kommer också benämningen evangelismus, de glada nyheternas högtid, vilket återfinns i olika språk. Enligt kristen tro manifesteras Guds nåds hela rikedom i detta löfte som Maria fick genom ängeln.
Marie bebådelsedag kallas också ibland återlösningens början. Ängelns besök hos jungfru Maria skedde nio månader före jul. Jesus avlades av den heliga Anden i Marias sköte samtidigt som ängeln berättade om att Jesus skulle födas av Maria. I början inledde Marie bebådelsedag firandet av nyåret. Fortfarande hänvisar höstmånadernas namn till ett ordningsnummer två månader tidigare (september, den sjunde månaden, oktober, den åttonde, november, den nionde och december, den tionde månaden).
Marie bebådelsedag hör till de tolv viktigaste helgerna i ortodoxa kyrkan. För katolikerna är helgen en av de 24 största helgerna i det liturgiska året. I lutherska kyrkan infaller Marie bebådelsedag den 25 mars men den firas söndagen mellan 22 mars och 28 mars, en vecka före palmsöndagen.

2022-12-14T09:23:30+02:00