/Pingst

PingstPingsten brukar kallas kyrkans födelsedag. Femtio dagar efter påsk firas den heliga Andens utgjutande över apostlarna. Kristus lovade sända en annan Hjälpare till sina lärjungar. Detta hände enligt Bibeln i Jerusalem bakom stängda dörrar. Lärjungarna hörde då ett dån från himlen och såg eldslågor sätta sig på deras huvuden. Samma dag lät tretusen personer döpa sig. Högtiden grundar sig på berättelsen i början på Apostlagärningarna. I de flesta kyrkor är pingsten en tvådagars högtid.
Pingsten hör till de 24 viktigaste liturgiska högtiderna i katolska kyrkan.

2022-12-14T13:22:47+02:00