/Rosh Hashana – det judiska nyåret (1 dagen i månaden Tishrei)

Rosh Hashana – det judiska nyåret (1 dagen i månaden Tishrei)Det judiska nyåret är årsfesten för världens skapelse. Trots att året byts vid Rosh Hashana så infaller det alltid den första dagen i sjunde månaden i den judiska kalendern. Den första kalendermånaden infaller på våren och det är i den månaden som den judiska påsken eller Pesach firas. Detta eftersom israeliternas befrielse från slaveriet i Egypten (ca 3400 år sedan) och mottagandet av Toran anses vara en ny början för judendomen. Rosh Hashana firas i två dagar både i och utanför Israel.
Enligt den judiska traditionen infaller Abrahams, Isaks och Jakobs födelsedagar på Rosh Hashana. Helgen inleder också höstens högtidsperiod och tio dagar av ånger. De här dagarna är en tid för eftertanke och ånger inför de onda handlingar människan utfört medvetet eller omedvetet men också en möjlighet att be om förlåtelse av och försona sig med sina medmänniskor. Tiodagarsperioden avslutas med den stora försoningsdagen Jom Kippur.
Under Rosh Hashana-högtiden byts textilierna i synagogan till vitt. Färgen symboliserar möjligheten till en ny början och att människorna är rena som änglar utan synd. En månad senare när höstens högtidsdagar avslutas efter Sukkot-helgen hängs de mer färggranna textilierna upp igen i synagogan.

2022-11-23T13:01:16+02:00