/Salige Hemming

Salige HemmingSalige Hemming (även Hemingus 1290–21.5.1366) verkade som biskop i Åbo stift 1338–1366. Han var en av den främsta biskoparna och makthavarna i Finland under medeltiden.
Hemming var född i Sverige. Han instiftade ämbetet som domprost i Åbo år 1340, en skola, ett sjukhus och donerade böcker till domkyrkans bibliotek. Henrik bevakade noggrant kyrkans intressen mot staten, ökade kyrkans markägande och gav 1352 ut den första kyrkliga författningssamlingen.
Henrik var god vän med Heliga Birgitta. År 1514 blev Hemming officiellt saligförklarad och Hemmings transaltionshögtid firades i Åbo då hans kvarlevor högtidligen flyttades till domkyrkan Det var tänkt att Hemming skulle helgonförklaras, men på grund av reformationen blev processen på hälft. Salige Hemmings kista finns i Åbo domkyrka.

2019-10-08T08:40:45+03:00