/Sankta Lucia

Sankta LuciaLuciadagen firas den 13 december. Firandet av dagen har blivit en tradition, speciellt i Sverige och Svenskfinland, men den har också spritt sig till de finskspråkiga. Högtiden går i likhet med andra årliga högtider tillbaka till den katolska helgonkalendern. Lucia ses som ljusbärare under den mörkaste tiden under året.
Enligt en legend miste Lucia livet under kejsar Diokletianus förföljelsers på 300-talet. Lucia var en ung kristen kvinna som förråddes av sin fästman till romarna. De försökte tvinga Lucia att bli prostituerad och bränna henne, men som genom ett under lyckades varkendera. Slutligen avrättades Lucia av bödeln.
Enligt en annan legend förälskade sig en icke-kristen ung man i Lucias vackra ögon. Lucia besvarade dock inte hans känslor, utan rev till slut ut sina ögon och sände dem till mannen. Enligt berättelsen blev mannen förskräckt och omvände sig till den kristna tron. Lucia blev därmed de blindas och synskadades helgon.

2022-12-15T08:02:28+02:00