/Shavuot – Veckofesten eller givandet av Toran (6 dagen i månaden Sivan)

Shavuot – Veckofesten eller givandet av Toran (6 dagen i månaden Sivan)Shavuot är en av de så kallade pilgrimsfesterna, som påminner oss om Israels barns ökenvandring, Exodus, efter deras befrielse från fångenskapen i Egypten för 3 400 år sedan. Senare, under templets period, för 3 000 år sedan, blev det en religiös plikt att försöka besöka templet i Jerusalem under varje pilgrimsfest. De två andra pilgrimshögtiderna är Pesach som infaller på våren och lövhyddohögtiden Sukkot.
Judarna firar Shavuot av tre orsaker. Den första orsaken grundar sig på tron att Gud gav Moses budorden och Toran. Shavuot uppmärksammar detta med att fira studerandet av Toran, vilket inkluderar ett mångfald av tal och presentationer. Vanligt är att stanna uppe hela natten för att studera Toran, Tikun Leil Shavuot.
För det andra firas slutet av räknandet av Omer (som inleddes på andra dagen av Pesach) när vetet är moget för skörd. För det tredje räknar man att vårens första frukter är mogna att plockas. Till Shavuot hör således ätandet av olika sorters gryn och frukt.
Shavuot påminner också om vikten att accepterar våra medmänniskor. Under Shavuot läser man från Ruts bok, där Rut som konverterat till judendomen blir en respekterad medlem av den judiska gemenskapen. Inom judendomen är en människas ursprung inte viktigt, var och en blir bedömd efter sina handlingar.

2022-11-23T12:50:43+02:00