/Simchat Torah – Torans glädjefest (24 dagen i månaden Tishrei)

Simchat Torah – Torans glädjefest (24 dagen i månaden Tishrei)Simchat Torah är en av de mest glädjefyllda högtiderna då man firar att man läst ut Torah för det föregående året och börjar om på nytt. Trots att Torah enligt traditionen gavs till Moses vid tiden för vårens Shavuotfest så firas Torah med en egen högtid.
Simhat Torah firas stort i synagogan. Höjdpunkten vid högtidsgudstjänsten är processionen, hakafot. Då tas alla Tora-rullar ut ur Tora-skåpet framme i synagogan och bärs i procession sju varv runt i synagogan.
Vid alla bibliska och rabbinska högtider läses ur Toran en särskild text som beskriver själva högtiden. För Shabat, den viktigaste högtiden, läses ett veckoavsnitt alla veckor. Under Simchat Torah avslutas den årliga läsningen ur Toran och samtidigt inleds den på nytt. Toran beskriver förbundet mellan Gud och det judiska folket. Den man som läser de sista verserna ur Femte Moseboken kallas Hatan Torah eller Torans brudgum. Den man som inleder läsningen ur Toran från början kallas Hatan Bereshit, Första Mosebokens brudgum.
Simhat Torah är den sista högtiden i höstens högtidsperiod.

2022-11-23T13:09:09+02:00