/Palmsöndagen

PalmsöndagenPalmsöndagen inleder stora veckan (ort.), heliga veckan (kat.) eller stilla veckan (luth.). Palmsöndagens namn syftar på när Jesus red in i Jerusalem och människorna bredde ut palmkvistar framför honom.
Till firandet förknippas bruket att smycka kyrkan med palmkvistar, eller att ha palmkvistar i processionen i kyrkan. I nordligare länder används videkvistar och i andra länder kvistar av olivträd. I Finland kommer traditionen ”virpominen” från detta. Då går yngre barn med målade ansikten (påskhäxor) och videkvistar från hus till hus och tigger till sig litet godis med en sång.
Palmsöndagen inleder ärans konungs, Jesu Krist lidandes väg. Efter att Jesus blivit smord i Betania rider han in i Jerusalem mot sitt lidande och sin död. Men mitt i allt detta finns hoppets och segerns tecken för varje kristen, och symbolen är palmkvistarna. På palmsöndagen beger sig Kristi kyrka ut för att följa Kristus mot hans död.

2022-12-14T09:27:01+02:00