/Påsknatten, påskdagen och påskveckan Easter Vigil, Easter Day and Easter Week

Påsknatten, påskdagen och påskveckan Easter Vigil, Easter Day and Easter WeekPåsken är kristenhetens största högtid och grunden för den kristna kyrkan. Kristi uppståndelse är i kyrkans tradition en fullständig seger över syndens och dödens välde, som var en följd av att Adam drog synden in i världen. Uppståndelsen är kärnan i det kristna budskapet, en källa till verklig glädje och något som alla människor får ta del av när Kristus kommer tillbaka i härlighet vid tidens slut. Påsken firas under 40 dagar fram till Kristi himmelsfärdsdag. Den första påskveckan, den klara veckan (ort.), firas som en veckolång söndag. Detta finns kvar i vår kalender som annandag påsk.

2022-12-14T13:14:54+02:00