//Historia

Historia

Tanken på grundandet av ett interreligiöst forum i Finland föddes i början av 2000-talet. Republikens president Tarja Halonen inbjöd då ledare för de tre monoteistiska religionerna till två överläggningar i presidentens slott. Detta skedde efter 9/11-terrordåden och den upprörda stämning som då rådde. Vid det första mötet den 26 september 2001 diskuterades internationell terrorism, dess orsaker och konsekvenser. Presidenten uppmuntrade ledarna att hålla kontakt sinsemellan också i fortsättningen.

Presidentens initiativ har lett till att religionsledarna träffas regelbundet och till bildandet av ett interreligiöst forum, RESA-forumet grundades 2011. Forumets medlemsorganisationer representerar sex religiösa traditioner, judendom, kristendom, islam, sista dagars heliga, buddhism och hinduism. I Forumets verksamhet deltar Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Finland, Buddhistiska Unionen i Finland rf och Hindu Forum i Finland rf. Som observatör antogs 2024 Finska bahá’í-samfundet. Den 25 maj 2023 lämnade Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry ett uppsägningsmeddelande till RESA-forumet baserat på att SINEs verksamhet har upphört.

Forumet har arrangerat många olika seminarier och kulturevenemang, publicerat en egen bloggserie, avgett utlåtanden till myndigheter, deltagit i diskussioner kring utbildningsfrågor med mera. RESA-forumet är också representerat i olika officiella arbetsgrupper och kommittéer. Vi finns med i Delegationen för etniska relationer (ETNO), Delegationen för likabehandlingsärenden och Delegationen  för internationella frågor om mänskliga rättigheter (IONK).

2024-07-18T11:35:10+03:00