//Styrelse

Styrelse

Vald vid årsmötet den 1 mars 2023 för en mandatperiod på två år, 2023–2025.

Presidium

Ordförande
Heikki Huttunen (Ekumeniska Rådet i Finland rf)

Vice ordförande
Gölten Bedretdin (Suomen Islam-seurakunta)
Timo Koponen (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Finland)
Yvonne Westerlund (Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf)

Styrelsemedlemmar

Laura Huovinen (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland)
ersättare: Jyri Komulainen

Irma Rinne (Buddhistiska Unionen i Finland rf)
ersättare: Huija Lindeberg

Observatör

Gurmann Saini (Hindu Forum i Finland rf)
ersättare: Kenneth Kairenius

2023-09-18T13:55:34+03:00