//Presentation

Presentation

RESA-forumet rf är en interreligiös samarbetsorganisation som representerar sex religioner: judendom, kristendom, islam, sista dagars heliga, buddhism och hinduism. Forumets medlemssamfund är Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Finland och Buddhistiska Unionen i Finland rf. Som observatör antogs 2022 Hindu Forum i Finland rf.

RESA-forumets syfte är att värna om samhällsfred. Vi främjar interreligiös dialog, samarbete och ömsesidig respekt. Religionsfrihet och likvärdighet hör till Forumets grundvärderingar. Vi vill främja allas rätt att utöva sin religion och leva i enlighet med den. Försvar av alla religioners likvärdiga rättigheter är en hörnsten för ett demokratiskt samhälle.

Religionerna förenas genom grundvärden som fred, förståelse och ansvar. Dessa värden styr också Forumets verksamhet. RESA-forumet är med i nätverket Religions for Peace (Religioner för fred) och vårt arbete är således en del av en global rörelse för främjandet av religionsmöte och dialog.

Forumet samarbetar med myndigheter, bidrar med sakkunskap i frågor kring religion, deltar i samhällsdiskussionen och arrangerar olika evenemang. Genom vår verksamhet vill vi främja religionernas synliga roll i det dagliga livet. Vi vill också att religionernas företrädare ska ses som aktiva aktörer i vårt samhälle.

2023-09-18T09:44:44+03:00