//Sektioner

Sektioner

Sektionerna är sakkunnigorgan som ger råd inom respektive område och bereder ärenden för styrelsen. De kan också lägga fram initiativ i frågor som gäller deras specialområden. Styrelsen kan ge sektionerna i uppdrag att sköta vissa uppgifter.

Styrelsen utser medlemmar i sektionerna. Medlemmarna ska på ett ändamålsenligt sätt representera medlemsorganisationerna och den sakkunskap som behövs.

Sektionen för mänskliga rättigheter

Ordförande: Atik Ali

Medlemmar: Ilkka Aura, Janina Hasenson, Heikki Huttunen, Yaron Nadbornik, Emma Patovuori, Jari Portaankorva, Gurmann Saini, Pamela Slotte, Talvikki Ahonen

Sektionens roll:

 1. att övervaka människorättsläget i Finland, särskilt med avseende på religionsfrihet;
 2. att göra förslag till styrelsen för främjande och genomförande av mänskliga rättigheter;
 3. att kommentera, på begäran av styrelsen, dess ställningstaganden ur ett mänskligträttsperspektiv;
 4. att kommunicera med människorättsorganisationer i Finland.

Sektionen för internationella ärenden

Medlemmar: Måns Broo, Laura Huovinen, Heikki Huttunen, Jussi Kemppainen, Jyri Komulainen, Tuomas Mäkipää, Habiba Ali, Ari Vuokko, Tapio Nyman, Sharmarke Said Aw-Musse

Sektionens roll:

 1. att identifiera internationella kontakter av relevans för RESA-forumet på bilaterell och multilateral nivå;
 2. baserat på ovanstående, lämna förslag till styrelsen för etablering och utveckling av kontakter samt bidra till upprätthållandet av befintliga kontakter;
 3. att övervaka internationella frågor och föreslå för styrelsen frågor som bör få en respons.

Sektionen för religionsundervisning

Ordförande: Daniel Weintraub

Medlemmar: Tiina Hyytiäinen, Pekka Iivonen, Laura Iivonen-Mellais, Mina Khan, Sirpa Okulov, Suaad Onniselkä, Tapio Paljakka, Milena Parland, Antti Räsänen, Mirja Tapola, Osmo Vartiainen, Tuula Vinko

Sektionens roll:

 1. att bli förtrogen med förberedelserna och besluten rörande religionsundervisning och följa deras genomförande i praktiken;
 2. att förbereda uttalanden för styrelsen till myndigheter eller media;
 3. att samverka med myndigheter och andra aktörer verksamma inom området för religionsundervisning.

Kommunikationssektionen

Ordförande: Timo Koponen

Medlemmar: Vesa Nessling, Elina Iskala (Organisationssamordnare), Tiina Parkkinen, Roija Aflatuni

Sektionens roll:

 1. att övervaka den offentliga debatten och föreslå ärenden för styrelsen som den bör reagera på;
 2. att underhålla kontakter med media;
 3. att stödja underhåll av webbplatsen och utveckla dess innehåll;
 4. att föreslå åtgärder för styrelsen för att förbättra RESA-forumets synlighet och medvetenhet.

Sektionen för likabehandling och jämlikhet

Ordförande: Katariina Väisänen

Medlemmar: Gölten Bedretdin, Merilii Mykkänen, Eila Ratasvuori, Irma Rinne, Sarika Saini, Yvonne Westerlund, Ilja Domnin, Matti Viitasaari, Melody Karvonen

 1. att främja jämställdhet och förebygga diskriminering;
 2. att utveckla och upprätthålla en åtgärdsplan som är nödvändig för att främja jämställdhet;
 3. att lägga fram förslag till styrelsen för jämställdhet och lika möjligheter;
 4. att vid begäran från styrelsen lämna kommentarer på dess projekt/uttalanden ur ett perspektiv av jämställdhet och icke-diskriminering;
 5. att agera för att förebygga könsdiskriminering och främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
 6. att etablera administrativa och operativa metoder som säkerställer främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män i förberedelse- och beslutsprocessen;
 7. att etablera och upprätthålla en plan för jämställdhet mellan könen.

Ungdomssektionen

Ordförande: Anne Heikkinen

Medlemmar: Saara Alamäki, Dana Graydi, Zeerak Ijaz, Daniel Kela, Maria Mountraki, Gurmann Saini, Aino Vihonen, Saara Taha, Shadi Fahandezh

2024-07-18T11:08:37+03:00