Historia

Ajatus uskontojenvälisen foorumin perustamisesta Suomeen syntyi 2000-luvun alussa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kolmen monoteistisen uskonnon johtajat kahteen neuvonpitoon presidentinlinnaan 9/11-terrori-iskujen jälkeisissä järkyttyneissä tunnelmissa. Tapaamisessa presidentinlinnassa 26.9.2001 johtajat keskustelivat presidentin kanssa kansainvälisestä terrorismista, sen juurista ja seurauksista. Presidentti rohkaisi johtajia pitämään yhteyttä toisiinsa jatkossakin.

Presidentin aloite on johtanut eri uskontojen edustajien säännöllisiin keskinäisiin tapaamisiin ja uskontojenvälisen foorumin järjestäytymiseen – USKOT-foorumi perustettiin vuonna 2011. Foorumi edustaa kuutta uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa, islamia, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Foorumin perustajajäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islam-seurakunta, ja Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE). Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry jätti USKOT-foorumille 25.5.2023 jäsenyyden eroilmoituksen, joka perustuu SINE:n toiminnan päättymiseen.

Vuonna 2020 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa sekä Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry liittyivät Foorumin tarkkailijajäseniksi. Varsinaisiksi jäseniksi ne hyväksyttiin vuonna 2022, jolloin tarkkailijajäseneksi liittyi Suomen Hindufoorumi ry. Kahden vuoden tarkkailijajäsenyyden jälkeen yhteisöt voivat hakea täysivaltaista jäsenyyttä.

Foorumi on toimintansa aikana järjestänyt lukuisia seminaareja ja kulttuuritapahtumia, julkaissut omaa blogisarjaa, laatinut lausuntoja viranomaisille sekä osallistunut muun muassa koulutuspoliittiseen keskusteluun. USKOT-foorumi on myös mukana erilaisissa viranomaisten työryhmissä ja neuvottelukunnissa. Foorumilla on edustaja Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa sekä Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa (IONK).

Lisää USKOT-foorumin historiasta voit lukea vuosikertomuksista.

2023-06-01T11:26:49+03:00