Esittely

USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa seitsemää uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta, hindulaisuutta ja bahá’í-uskoa. Foorumin jäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto rySuomen evankelis-luterilainen kirkkoSuomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SuomessaSuomen Buddhalainen Unioni SBU ry sekä Suomen Hindufoorumi ry. Suomen bahá’í-yhteisö liittyi tarkkailijajäseneksi 17.4.2024. Tarkkailijajäsenyys kestää kaksi vuotta ennen sitoutumista varsinaiseksi jäseneksi.

USKOT-foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa. Edistämme uskontojen välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta. Uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus ovat Foorumin keskeisiä arvoja. Oikeus harjoittaa uskontoaan ja elää sen mukaisesti sekä kaikkien uskontojen tasavertaisten oikeuksien puolustaminen ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä.

Uskontoja yhdistävät perusarvot rauhasta, ymmärryksestä ja vastuunkannosta. Nämä toimivat ohjenuorana myös Foorumin toiminnassa. USKOT-foorumi on Religions for Peace (Uskonnot rauhan puolesta) -verkoston jäsen ja työmme linkittyy näin osaksi maailmanlaajuista liikettä uskontojen vuoropuhelun edistämiseksi.

Foorumi tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa, toimii asiantuntijana uskontoihin liittyvissä asioissa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja järjestää erilaisia tapahtumia. Foorumi edistää kaikessa toiminnassaan näkyvää uskonnon roolia osana jokapäiväistä elämää sekä uskontojen edustajien näkyvyyttä aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa.

2024-04-23T15:24:07+03:00