//Viljeyttring om övertygelse

Viljeyttring om övertygelse

En viljeyttring om övertygelse fungerar lite som en vårdvilja men utifrån ens övertygelse. Den erbjuder ett konkret sätt att uttrycka och beakta den egna övertygelsen i vården. Blanketten är helt frivillig och avsedd för alla som anser att övertygelsen är en viktig del av välbefinnandet.

Det lönar sig att förvara en ifylld blankett på en plats där den är lätt att hitta när den behövs. Det är bra att berätta för sina nära var man förvarar viktiga papper. Man kan också berätta om sin viljeyttring om övertygelse i vårdviljan i tjänsten MittKanta. Däremot går viljeyttringen inte att spara som bifogat dokument i tjänsten.

Ladda ner blankett för övertygelseviljan (pdf)

Ladda ner anvisning för blanketten (pdf)

Sakkunnig inom förebyggande juridik Tiina Kuopanportti har utvecklat blanketten med RESA-forumet. Man har också konsulterat ateisternas människorätts- och kulturorganisation Vapaa-ajattelijain liitto (Fritänkarna). Mera information om viljeyttring om övertygelse.

Anvisning för blanketten

I viljeyttringen om övertygelse kan du anteckna sådant som är viktigt när det gäller din övertygelse. Informationen är nyttig om du insjuknar eller skadas allvarligt och andra har ansvar för din vardag och din livskvalitet.

Blanketten innehåller tips om vilka uppgifter du kan anteckna. Fyll i de punkter på blanketten som är viktiga för dig. Alla punkter behöver inte fyllas i.

Du vet vad som är viktigt för dig. Om du upplever att åskådningsfrågor inte är viktiga för dig kan du anteckna det. Också det är viktig information.

Blanketten är din röst när du av en eller annan orsak inte själv kan berätta om dina önskemål. Frågor om ens övertygelse blir särskilt viktiga i livets slutskede. Den här blanketten har utarbetats som stöd i detta viktiga skede av livet: för att ge dig frid, tröst och hopp.

När du har fyllt i pappersblanketten ska du spara den omsorgsfullt hemma hos dig. Berätta åtminstone för en närstående var blanketten finns för eventuella framtida behov. Du kan alltid ändra det du skrivit om du så önskar.

Om du insjuknar kan dina närstående lämna blanketten till den plats där du vårdas. Med hjälp av din viljeyttring om övertygelse är det lättare att beakta dina värderingar och önskemål i din vardag och i livets slutskede. Den information du antecknat på blanketten är tillgänglig för alla personer som stöder eller hjälper dig.

Att tänka på när du fyller i blanketten

Hör du till en gemenskap eller ett samfund? Vem känner till din övertygelse och kan stödja dig i en svår livssituation? Finns det platser som är särskilt viktiga med tanke på din övertygelse? Innehåller din vardag sådant som skulle få livet att kännas tomt om det saknades? Eller fester som hör till din övertygelse? Finns det föremål som förknippas med din övertygelse? Finns det någon viktig tradition eller ritual som skapar trygghet eller som du vill att andra utför för dig? Tänk på den stund då ditt liv närmar sig sitt slut: hur önskar du att din övertygelse beaktas just då?

2023-09-18T08:50:30+03:00