//Jaostojen kokoonpanot

Jaostojen kokoonpanot

Jaostot ovat oman alansa neuvoa-antavia asiantuntijaelimiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita USKOT-foorumin hallitukselle. Ne voivat myös tehdä aloitteita toimialaansa koskevissa asioissa. Hallitus voi pyytää jaostoja toteuttamaan hallituksen niille antamia tehtäviä.

Hallitus valitsee jäsenet jaostoihin. Jäsenten tulee tarkoituksenmukaisella tavalla edustaa jäsenyhteisöjä ja tarvittavaa asiantuntemusta.

Ihmisoikeusjaosto

Puheenjohtaja: Atik Ali
Ilkka Aura
Janina Hasenson
Heikki Huttunen
Yaron Nadbornik
Emma Patovuori
Jari Portaankorva
Gurmann Saini
Pamela Slotte
Talvikki Ahonen

Jaoston tehtävänä on:

 1. seurata Suomen ihmisoikeustilannetta erityisesti uskonnonvapauden kannalta;
 2. tehdä hallitukselle esityksiä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi;
 3. kommentoida hallituksen pyynnöstä sen kannanottoja ihmisoikeusnäkökulmasta;
 4. pitää yhteyttä ihmisoikeusjärjestöihin Suomessa.


Kansainvälisten asioiden jaosto

Måns Broo
Laura Huovinen
Heikki Huttunen
Jussi Kemppainen
Jyri Komulainen
Tuomas Mäkipää
Habiba Ali
Ari Vuokko

Jaoston tehtävänä on:

 1. kartoittaa Foorumin kannalta tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä bilateraalisella ja multilateraalisella tasolla;
 2. tehdyn kartoituksen perusteella tehdä hallitukselle esityksiä yhteyksien luomiseksi ja kehittämiseksi sekä edesauttaa olemassa olevien yhteyksin ylläpitämistä;
 3. seurata kansainvälisiä kysymyksiä ja ehdottaa hallitukselle asioita, joihin tulisi reagoida.


Uskonnonopetusjaosto

Puheenjohtaja: Daniel Weintraub
Tiina Hyytiäinen
Pekka Iivonen
Laura Iivonen-Mellais
Mina Khan
Sirpa Okulov
Suaad Onniselkä
Tapio Paljakka
Milena Parland
Mirja Tapola
Osmo Vartiainen
Tuula Vinko

Jaoston tehtävänä on:

 1. perehtyä uskonnonopetusta koskeviin valmisteluihin ja päätöksiin sekä seurata näiden toteutusta käytännössä;
 2. valmistella hallitukselle lausuntoja viranomaisia tai joukkotiedotusvälineitä varten;
 3. pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin uskonnonopetuksessa aktiivisesti toimiviin tahoihin.


Viestintäjaosto

Puheenjohtaja: Timo Koponen
Vesa Nessling
Elina Iskala (järjestökoordinaattori)
Tiina Parkkinen
Annmari Salmela
Suvi-Tuulia Vaara

Jaoston tehtävänä on:

 1. seurata julkista keskustelua ja ehdottaa hallitukselle asioita, joihin tulisi reagoida;
 2. pitää yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin;
 3. tukea verkkosivuston ylläpitoa ja kehittää verkkosivuston sisältöä;
 4. esittää hallitukselle toimenpiteitä Foorumin näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi.


Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto

Puheenjohtaja: Katariina Väisänen
Gölten Bedretdin
Merilii Mykkänen
Eila Ratasvuori
Irma Rinne
Sarika Saini
Yvonne Westerlund
Ilja Domnin
Matti Viitasaari

Jaoston tehtävänä on:

 1. edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää;
 2. laatia ja ylläpitää suunnitelmaa tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi;
 3. tehdä hallitukselle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia esityksiä;
 4. kommentoida hallituksen pyynnöstä sen hankkeita / kannanottoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta;
 5. toimia sukupuoleen perustuvan syrjinnän estämiseksi ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi;
 6. vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa;
 7. laatia ja ylläpitää tasa-arvosuunnitelmaa.


Nuorisojaosto

Puheenjohtaja: Anne Heikkinen
Saara Alamäki
Francesco Ferrari
Dana Graydi
Zeerak Ijaz
Daniel Kela
Maria Mountraki
Gurmann Saini
Aino Vihonen
Saara Taha

Jaoston tehtävänä on:

 1. esittää hallitukselle keinoja, joiden avulla jäsenyhteisöjen nuorille löytyisi luonteva rooli Foorumin piirissä;
 2. kartoittaa aktiivisia ja kiinnostuneita nuoria toimijoita ja ryhmiä, jotka haluavat toimia Foorumin tarkoituksen edistämiseksi;
 3. tehdä hallitukselle nuorisoa koskevia esityksiä;
 4. kommentoida hallituksen pyynnöstä sen hankkeita / kannanottoja nuorison näkökulmasta.
2024-02-21T14:51:40+02:00