//Jaostojen kokoonpanot

Jaostojen kokoonpanot

Ihmisoikeusjaosto

Puheenjohtaja: Atik Ali
Ilkka Aura
Jan Edström
Janina Hasenson
Heikki Huttunen
Yaron Nadbornik
Emma Patovuori
Gurmann Saini
Pamela Slotte

Jaoston tehtävänä on:

 1. seurata Suomen ihmisoikeustilannetta erityisesti uskonnonvapauden kannalta;
 2. tehdä hallitukselle esityksiä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi;
 3. kommentoida hallituksen pyynnöstä sen kannanottoja ihmisoikeusnäkökulmasta;
 4. pitää yhteyttä ihmisoikeusjärjestöihin Suomessa.


Kansainvälisten asioiden jaosto

Puheenjohtaja: Pia Jardi
Måns Broo
Laura Huovinen
Kaisamari Hintikka
Jussi Kemppainen
Jyri Komulainen
Tuomas Mäkipää
Anja Toivola-Stambouli

Jaoston tehtävänä on:

 1. kartoittaa Foorumin kannalta tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä bilateraalisella ja multilateraalisella tasolla;
 2. tehdyn kartoituksen perusteella tehdä hallitukselle esityksiä yhteyksien luomiseksi ja kehittämiseksi sekä edesauttaa olemassa olevien yhteyksin ylläpitämistä;
 3. seurata kansainvälisiä kysymyksiä ja ehdottaa hallitukselle asioita, joihin tulisi reagoida.


Uskonnonopetusjaosto

Puheenjohtaja: Daniel Weintraub
Abbas Bahmanpour
Anas Hajjar
Pekka Iivonen
Lauri Korvenmaa
Sirpa Okulov
Suaad Onniselkä
Tapio Paljakka
Milena Parland
Mirja Tapola
Osmo Vartiainen
Tuula Vinko

Jaoston tehtävänä on:

 1. perehtyä uskonnonopetusta koskeviin valmisteluihin ja päätöksiin sekä seurata näiden toteutusta käytännössä;
 2. valmistella hallitukselle lausuntoja viranomaisia tai joukkotiedotusvälineitä varten;
 3. pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin uskonnonopetuksessa aktiivisesti toimiviin tahoihin.


Viestintäjaosto

Puheenjohtaja: Timo Koponen
Nahla Hewidy
Vesa Nessling
Miina Noroila (viestintävastaava)
Tiina Parkkinen
Suvi-Tuulia Vaara

Jaoston tehtävänä on:

 1. seurata julkista keskustelua ja ehdottaa hallitukselle asioita, joihin tulisi reagoida;
 2. pitää yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin;
 3. tukea verkkosivuston ylläpitoa ja kehittää verkkosivuston sisältöä;
 4. esittää hallitukselle toimenpiteitä Foorumin näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi.


Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto

Puheenjohtaja: Katariina Väisänen
Gölten Bedretdin
Merilii Mykkänen
Heikki Nenonen
Eila Ratasvuori
Irma Rinne
Sarika Saini
Anja Toivola-Stambouli
Yvonne Westerlund

Jaoston tehtävänä on:

 1. edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää;
 2. laatia ja ylläpitää suunnitelmaa tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi;
 3. tehdä hallitukselle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia esityksiä;
 4. kommentoida hallituksen pyynnöstä sen hankkeita / kannanottoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta;
 5. toimia sukupuoleen perustuvan syrjinnän estämiseksi ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi;
 6. vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa;
 7. laatia ja ylläpitää tasa-arvosuunnitelmaa.

 

2023-03-02T11:11:10+00:00