Hallitus

Valittu vuosikokouksessa 1.3.2023 kaksivuotiskaudeksi 2023–2025.

Puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja
isä Heikki Huttunen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto)

Varapuheenjohtajat
Gölten Bedretdin (Suomen Islam-seurakunta)
Timo Koponen
(Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko)
Yvonne Westerlund 
(Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto)

Hallituksen jäsenet:

Laura Huovinen (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
Henkilökohtainen varajäsen: Jyri Komulainen

Irma Rinne (Suomen Buddhalainen Unioni)
Henkilökohtainen varajäsen: Huija Lindeberg

Hallituksen tarkkailijajäsen:

Gurmann Saini (Suomen Hindufoorumi)
Henkilökohtainen varajäsen: Kenneth Kairenius

 

2023-06-01T11:18:58+03:00